Wspólnicy

Moją prawdziwą, wielką pasją jest uwalnianie od problemów, pomaganie ludziom w bogaceniu się. Nie tylko w tym, aby ludzie zarabiali więcej, ale w tym żeby mieli mniej stresów i więcej wolnego czasu. W tym, żeby te zarobione pieniądze utrzymywali w swojej kieszeni.

podpis

Radca prawny,
Wspólnik zarządzający

Stanisław Rachelski

Stanisław Rachelski

Radca prawny, Wspólnik zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik biznesowy od 1987 roku, arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek wielu rad nadzorczych. Zwolennik polubownego rozwiązywania sporów. Doświadczony negocjator i mediator. Lubi zachęcać i inspirować ludzi do działania. Powołany do nauczania i rozwiązywania problemów przez pryzmat usłyszenia i zobaczenia drugiego człowieka. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Współzałożyciel kancelarii.

 • radca prawny; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • uczestnik przejęć, fuzji, transakcji w zakresie finansowania projektów, nabywania akcji i udziałów;
 • nadzorował wiele analiz prawnych, memorandów informacyjnych oraz prospektów emisyjnych w związku z transakcjami na rynku kapitałowym;
 • doradca banków oraz spółek prywatnych i publicznych;
 • uczestnik szeregu przedsięwzięć prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych;
 • doradca wierzycieli i dłużników w postępowaniach układowych i upadłościowych;
 • prywatnie: gra w golfa, jeździ na nartach i interesuje się fizyką kwantową.
Wojciech Ostrowski

Wojciech Ostrowski

Radca prawny, Wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik biznesowy od 1986 roku, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Lubi dzielić się wiedzą. Zwolennik szybkiego reagowania na zmiany. Obdarzony ogromnym potencjałem do kreowania długofalowych rozwiązań. Specjalizuje się w problematyce związanej z inwestycjami kapitałowymi, obrotem papierami wartościowymi, restrukturyzacją podmiotów gospodarczych. Znawca problemów prawa bankowego i handlowego oraz zagadnień z zakresu prawa pracy. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Współzałożyciel kancelarii.

 • radca prawny; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • doradca wielu spółek prawa handlowego w zakresie zagadnień korporacyjnych;
 • doradca wielu polskich inwestorów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym;
 • współautor szeregu analiz prawnych dla inwestorów nabywających akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego;
 • doradca funduszy inwestycyjnych przy sprzedaży należących do nich pakietów akcji lub udziałów;
 • negocjator i doradca przy transakcjach związanych z inwestycjami budowlanymi;
 • doradca przy szeregu projektów restrukturyzacyjnych;
 • prywatnie: kolekcjonuje porcelanę i numizmaty.

Podziel się: