Spory sądowe i arbitraż

W imieniu naszej firmy pragniemy podziękować Kancelarii Rachelski i wspólnicy za profesjonalne i kompleksowe usługi prawne, które maja decydujące znaczenie dla funkcjonowania naszej firmy. Tak się dzieje na rynku nieruchomości, że firmy posiadające niezbędne licencje i stosowne umowy cywilno-prawne narażone są na dochodzenie swoich praw przed sądami. Sumy odszkodowawcze są znaczne i jedynie w powiązaniu ze skuteczną kancelarią prawną, mającą odpowiednie doświadczenie i referencje, mogą efektywnie dochodzić swoich roszczeń.

 

Tomasz Bartel

Prezes Di-Bartel Group Sp. z o.o.

Od lat reprezentujemy interesy Klientów w sprawach spornych, w negocjacjach z kontrahentami oraz przed sądami wszystkich instancji, za każdym razem dążąc do najkorzystniejszego rozwiązania problemu. Klienci angażują nas do spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, a my osiągamy satysfakcjonujące dla naszych Klientów rezultaty w tym zakresie.

Poza kwestiami biznesowymi, pomagamy również naszym Klientom w decyzjach osobistych (prawo rodzinne i spadkowe) – w sprawach związanych z rozwodami, podziałem majątku czy też ustanowieniem spadku.

Jesteśmy zwolennikami polubownego załatwiania sporów, dlatego staramy się rozwiązywać konflikty na etapie przed sądowym w trybie mediacji, ugody lub postępowania polubownego. Wierzymy, że jest to najkorzystniejsza alternatywa dla sporów sądowych, mniej sformalizowana, oferująca oszczędność czasu i pieniędzy oraz lepiej odpowiadająca na różnorodność problemów i potrzeb stron. Jesteśmy przekonani, że strony najlepiej znają swoje potrzeby i jeśli te potrzeby zostaną szczerze określone, istnieje bardzo duża szansa na ugodowe załatwienie sporu.

Wspólnicy kancelarii – Radca prawny Stanisław Rachelski i Radca prawny Wojciech Ostrowski – mają doświadczenie w prowadzeniu spraw arbitrażowych i mediacji, ponieważ są arbitrami w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie oraz mediatorami przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Podziel się: