Prawo pracy i kontrakty menadżerskie

Kancelaria zapewnia stałą, kompleksową obsługę prawną Instytutu, w ramach której świadczy pomoc prawną związaną z bieżącym funkcjonowaniem – prowadzi sprawy pracownicze oraz tworzy lub opiniuje wewnętrzne dokumenty, zarządzenia i regulaminy. (…) Cechuje ją rzetelność, profesjonalizm oraz zrozumienie potrzeb i interesów Klienta.

 

dr inż. Piotr Gołos

z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Instytut Badawczy Leśnictwa

Doskonale rozumiemy, że podpisywane przez naszych Klientów umowy powinny wszechstronnie zabezpieczać ich interesy, dlatego przygotowywane przez nas projekty są optymalnie dopasowane do ich indywidualnych, bieżących potrzeb. Cudzoziemcom pomagamy w legalizacji pracy i pobytu w Polsce.

Bogate doświadczenie w kwestiach związanych z prawidłowym nawiązaniem, rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy pozwala zaoszczędzić naszym klientom czas i pieniądze. Porady naszych ekspertów w tym zakresie pojawiają się regularnie w Akademii Prawa Pracy – cyklicznej rubryce dla profesjonalistów Dziennika Gazety Prawnej.

Bierzemy udział w przygotowywaniu kontraktów menadżerskich, umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji, a także negocjowaniu układów zbiorowych oraz rozmowach pracodawcy ze związkami zawodowymi. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji. Często na życzenie Klientów prowadzimy również kompleksowe audyty dokumentacji pracowniczej.

Rozwiązania jakie proponujemy zapewniają nie tylko pełne bezpieczeństwo prawne, ale także osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych i osobistych.

Podziel się: