Publikacje w 2013r.

Nasi prawnicy często zabierają głos w dyskusjach, realizując misję Kancelarii otwartej i służącej radą. Częste publikacje świadczą o tym, że są uznawani za ekspertów z różnych dziedzin prawa.

Poniżej prezentujemy obszerne zasoby najważniejszych medialnych wypowiedzi ekspertów kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Kurierzy przed trudnym egzaminem

(fragment) Połączenia w branży Jedną z wyraźnie rysujących się tendencji na rynku usług kurierskich jest jego konsolidacja i integracja usług. […]

więcej »

Zdjęcie grupowe a ochrona wizerunku

Wizerunek jest cechą przydaną każdemu człowiekowi stanowiącą jego dobro osobiste na gruncie art. 23 Kodeksu cywilnego. Wizerunek jest też wartością […]

więcej »

Czy można zbyć prawa autorskie?

Wraz ze stworzeniem utworu automatycznie powstają także związane z nim prawa autorskie. Możliwość rozporządzania nimi zależy jednak od ich charakteru. […]

więcej »

Zakaz konkurencji a prawo pracy

Jeżeli członek zarządu jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, to naruszając zakaz konkurencji, nie tylko łamie przepisy […]

więcej »

Gdy prezes jest nielojalny

Zdarza się, że członkowie zarządu spółek kapitałowych (spółki akcyjnej i spółki z o.o.) prowadzą działalność konkurencyjną wobec spółki, w której […]

więcej »