Obszary specjalizacji

Tak, jak wielu naszych Klientów, zapewne zadajesz sobie pytanie, jakie prawdziwe korzyści może zaoferować ci nasza kancelaria? To zrozumiałe, przecież na rynku usług prawniczych jest tyle innych ofert.

Odpowiedzią jest nasza misja: Uwalniamy od problemów. Nasza pomoc gwarantuje bezpieczeństwo, pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć niebezpiecznych pomyłek. Zapewniamy dostęp do ważnych informacji i specjalistycznej wiedzy, która pomoże ci pomnażać twoje pieniądze. Nasi klienci mogą być pewni, że otrzymają doskonałą i szybką pomoc.

Pomagamy skutecznie, ponieważ naszą specjalnością jest:

Startupy, zakładanie spółek

(…) Świadczone przez Prawników Kancelarii usługi obejmowały przede wszystkim opracowywanie umów inwestycyjnych oraz umów spółek, udział w negocjowaniu ich zapisów, przygotowywanie opinii prawnych na temat przedmiotu aportu, zasad wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółki, sposobów ich wyceny oraz związanych z tym uregulowań podatkowych. Kancelaria służyła też pomocą przy zawiązywaniu nowych spółek kapitałowych, ich rejestracji oraz wszelkich formalnościach z tym związanych. (…) Rzetelność, profesjonalizm, gotowość do współpracy, a także przygotowanie merytoryczne i wysokie kompetencje Pana Mecenasa Stanisława Rachelskiego, Pana Mecenasa Wojciecha Ostrowskiego oraz Pana Mecenasa Przemka Adamusa, jak i całego zespołu pracowników stawia Kancelarię jako eksperta wysokiej klasy w zakresie szerokiego wachlarza usług prawnych.

prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Poziomek

rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

(współpraca w ramach projektu „InnoFund – kapitał na innowacje”)

Działamy kompleksowo. Doradzimy Ci, jaką spółkę wybrać i założymy ją dla Ciebie. Wybór właściwej formy prowadzenia działalności jest kluczowy dla rozwoju własnego biznesu.
Korzystając z naszych usług oszczędzisz czas i unikniesz błędów wynikających z nieznajomości prawa. W sposób profesjonalny przygotujemy dla Ciebie niezbędną dokumentację i załatwimy wszystkie formalności.

Mamy duże doświadczenie w zakładaniu spółek dla obcokrajowców. Pomagamy cudzoziemcom przy uzyskiwaniu pozwoleń na pobyt i na pracę na terenie RP.

Świadczymy również pomoc prawną już działającym biznesom, każdego dnia pomagając im w bieżących czynnościach.

Obsługa korporacyjna firm

Z pełnym przekonaniem wyrażam głębokie zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Kancelarią. (…) Na uwagę zasługuje sprawność działania zaangażowanych w obsługę Spólki prawników, jakość otrzymywanych materiałów i trafność każdego z proponowanych rozwiązań problemów zgłaszanych przez Spółkę.

Prawnicy Kancelarii służą pomocą w bieżącej działalności Spółki, przygotowują umowy związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę, zapewniają obsługę przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, doradzają w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego i szeregu innych dziedzin prawa związanych z działalnością Spółki.”

Tadeusz Wajdemajer

Prezes Rowiński-Wajdemajer Sp. z o.o.

Każda firma potrzebuje zaufanego doradcy. Oferujemy bieżącą pomoc prawną (general corporate) każdego rodzaju przedsiębiorstw. Nasi Klienci prowadzą rożne formy działalności gospodarczej (spółki cywilne, spółki prawa handlowego, jednoosobowe działalności, fundacje i stowarzyszenia) niemal we wszystkich branżach (usługi, handel, produkcja przemysłowa). Dlatego nasze doświadczenie i wiedza gwarantują dobra i kompleksową pomoc prawną.

Pomagamy firmom, gdy stawiają pierwsze kroki na rynku (rejestracja), podpowiadamy jak radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego (przygotowanie umów, negocjowanie kontraktów, wdrażanie optymalnych praktyk prawno-podatkowych, rozwiązywanie konfliktów), pomagamy przy realizacji niezbędnych przekształceń organizacyjnych (połączenia, podziały, przekształcenia) oraz przy zakończeniu działalności (likwidacja, postępowanie naprawcze lub upadłościowe). Obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy.

W sprawach ważnych dla przedsiębiorców nasi prawnicy, jako doświadczeni eksperci proponują skuteczne rozwiązania w licznych mediach, m.in. współtworzą Akademię Prawa Gospodarczego – cykliczna rubrykę w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Doskonale rozumiemy problemy pracodawców. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu regulaminów, umów o pracę, kontraktów menadżerskich i innych dokumentów.

Prowadząc kompleksową pomoc prawna przedsiębiorcom, dbamy również o terminowe spłaty zobowiązań względem naszych Klientów poprzez działania windykacyjne na etapie sądowym i przedsądowym. Nasze doświadczenie w dochodzeniu trudnych wierzytelności od dłużników celowo uchylających się od spłaty zobowiązań pozwala naszym klientom zmniejszać straty w prowadzeniu działalności.

Prawo pracy i kontrakty menadżerskie

Kancelaria zapewnia stałą, kompleksową obsługę prawną Instytutu, w ramach której świadczy pomoc prawną związaną z bieżącym funkcjonowaniem – prowadzi sprawy pracownicze oraz tworzy lub opiniuje wewnętrzne dokumenty, zarządzenia i regulaminy. (…) Cechuje ją rzetelność, profesjonalizm oraz zrozumienie potrzeb i interesów Klienta.

 

dr inż. Piotr Gołos

z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Instytut Badawczy Leśnictwa

Doskonale rozumiemy, że podpisywane przez naszych Klientów umowy powinny wszechstronnie zabezpieczać ich interesy, dlatego przygotowywane przez nas projekty są optymalnie dopasowane do ich indywidualnych, bieżących potrzeb. Cudzoziemcom pomagamy w legalizacji pracy i pobytu w Polsce.

Bogate doświadczenie w kwestiach związanych z prawidłowym nawiązaniem, rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy pozwala zaoszczędzić naszym klientom czas i pieniądze. Porady naszych ekspertów w tym zakresie pojawiają się regularnie w Akademii Prawa Pracy – cyklicznej rubryce dla profesjonalistów Dziennika Gazety Prawnej.

Bierzemy udział w przygotowywaniu kontraktów menadżerskich, umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji, a także negocjowaniu układów zbiorowych oraz rozmowach pracodawcy ze związkami zawodowymi. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji. Często na życzenie Klientów prowadzimy również kompleksowe audyty dokumentacji pracowniczej.

Rozwiązania jakie proponujemy zapewniają nie tylko pełne bezpieczeństwo prawne, ale także osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych i osobistych.

Spory sądowe i arbitraż

W imieniu naszej firmy pragniemy podziękować Kancelarii Rachelski i wspólnicy za profesjonalne i kompleksowe usługi prawne, które maja decydujące znaczenie dla funkcjonowania naszej firmy. Tak się dzieje na rynku nieruchomości, że firmy posiadające niezbędne licencje i stosowne umowy cywilno-prawne narażone są na dochodzenie swoich praw przed sądami. Sumy odszkodowawcze są znaczne i jedynie w powiązaniu ze skuteczną kancelarią prawną, mającą odpowiednie doświadczenie i referencje, mogą efektywnie dochodzić swoich roszczeń.

 

Tomasz Bartel

Prezes Di-Bartel Group Sp. z o.o.

Od lat reprezentujemy interesy Klientów w sprawach spornych, w negocjacjach z kontrahentami oraz przed sądami wszystkich instancji, za każdym razem dążąc do najkorzystniejszego rozwiązania problemu. Klienci angażują nas do spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, a my osiągamy satysfakcjonujące dla naszych Klientów rezultaty w tym zakresie.

Poza kwestiami biznesowymi, pomagamy również naszym Klientom w decyzjach osobistych (prawo rodzinne i spadkowe) – w sprawach związanych z rozwodami, podziałem majątku czy też ustanowieniem spadku.

Jesteśmy zwolennikami polubownego załatwiania sporów, dlatego staramy się rozwiązywać konflikty na etapie przed sądowym w trybie mediacji, ugody lub postępowania polubownego. Wierzymy, że jest to najkorzystniejsza alternatywa dla sporów sądowych, mniej sformalizowana, oferująca oszczędność czasu i pieniędzy oraz lepiej odpowiadająca na różnorodność problemów i potrzeb stron. Jesteśmy przekonani, że strony najlepiej znają swoje potrzeby i jeśli te potrzeby zostaną szczerze określone, istnieje bardzo duża szansa na ugodowe załatwienie sporu.

Wspólnicy kancelarii – Radca prawny Stanisław Rachelski i Radca prawny Wojciech Ostrowski – mają doświadczenie w prowadzeniu spraw arbitrażowych i mediacji, ponieważ są arbitrami w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie oraz mediatorami przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Fuzje i przejęcia

W ramach wspólnych projektów, w obszarze fuzji i przejęć, zakres zadań Kancelarii obejmował między innymi zidentyfikowanie ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji prawnej, wsparcie procesu negocjacyjnego oraz doradztwo w kwestii finansowania transakcji. (…) Kancelaria dysponuje wykwalifikowanym zespołem radców prawnych wykazujących duże zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie formułowanych opinii i wniosków.

 

Piotr Samojlik

Prezes VCP Polska Sp. z o.o.

Wielokrotnie doradzaliśmy naszym Klientom przy transakcjach polegających na  przenoszeniu udziałów (akcji) spółek, sprzedaży przedsiębiorstw, łączeniu lub dzieleniu spółek oraz przejęciu spółek zarówno na rynku  publicznym, jak i prywatnym.

Kompleksowe działania Kancelarii wpływają na podnoszenie możliwości biznesowych naszych Klientów. Począwszy od profesjonalnej analizy spółki (due diligence) w celu zidentyfikowania ryzyka prawnego związanego z daną transakcją, poprzez przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentowanie Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi urzędami.

Wiemy jak zabezpieczyć interesy stron w umowach i na co należny zwrócić szczególną uwagę. Wykorzystujemy sprawdzone i bezpieczne rozwiązania. Przy przeprowadzeniu transakcji korzystamy często z bogatej wiedzy naszych prawników z innych dziedzin prawa, na przykład w zakresie prawa własności intelektualnej, finansów i bankowości, prawa energetycznego czy nieruchomości.

Bankowość i finanse

Po wielu latach doświadczeń prowadzenia firmy, stawiam na rzetelną obsługę prawną. Dobry prawnik to konieczny element sukcesu. (…) Wiedziałem, że Kancelaria posiada duże doświadczenie i doskonałych prawników – specjalistów od bankowości i finansów, restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa korporacyjnego. Jestem wymagającym klientem, lubię jasne sytuacje i efektywność podjętych działań. Nie przewidywałem jednak tak dobrze zorganizowanej obsługi.

 

Włodzimierz Pyzik

Prezes Cefarm Częstochowa S.A.

Doradzamy naszym Klientom przy realizacji projektów w obrębie sektora bankowego, zarządzania aktywami, pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi oraz sektora ubezpieczeniowego. Prowadzone przez nas doradztwo zawsze jest przejrzyste, bezpieczne i przynosi zamierzone efekty.

Posiadamy rozległe doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu dokumentacji umów kredytowych i zabezpieczeń. W naszych zasobach usług znajdują się m.in.: doradztwo regulacyjne, doradztwo odnośnie procedur wewnętrznych, finansowania, fuzji i przejęć, restrukturyzacji instytucji finansowych, a także obsługa wierzytelności nieregularnych. Członkowie naszego zespołu uczestniczyli w  przygotowywaniu emisji programów obligacji i bankowych papierów wartościowych.

Pomagamy   Klientom w przezwyciężaniu  trudności finansowych. Zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom rekomendujemy podejmowanie rozmów, ponieważ zawsze można znaleźć jakiś rozwiązanie. W interesie Klientów łączymy nasze doświadczenie bankowo-finansowe z doświadczeniem sądowym i pozasądowym oraz doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstw.

Wspólnicy i prawnicy Kancelarii wywodzą się z sektora bankowości i finansów. Jako doświadczeni specjaliści, realizowali szereg projektów w Departamencie Prawnym Polskiego Banku Rozwoju S.A., jednego z najbardziej dynamicznych banków inwestycyjnych w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Początkowo Kancelaria funkcjonowała jako PBR i Partnerzy Sp. z o.o. W roku 1998 nazwa firmy uległa zmianie na S. Rachelski i Partnerzy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa. Pod obecną nazwa działamy od 2004 roku.

Rynek kapitałowy

Korzystne rozwiązania prawne w zakresie obrotu papierami wartościowymi pozwalają poczuć się naprawdę komfortowo i bezpiecznie. Doświadczenie jakie posiadamy w obsłudze projektów związanych z przygotowywaniem i wprowadzaniem na rynek nowych emisji oraz prowadzeniem transakcji na rynku kapitałowym oznacza, że dbamy o to, by nasze rozwiązania oferowały Klientom maksimum korzyści, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Doradzamy naszym Klientom przy tworzeniu prospektów emisyjnych akcji, papierów dłużnych i innych instrumentów finansowych.

Nieruchomości

Jak zarządca wielu nieruchomości korzystam z pomocy prawnej Kancelarii w pełnym zakresie prowadzonej działalności. Jestem bardzo zadowolona z efektów współpracy i dlatego rekomenduję kancelarię, jako profesjonalnego partnera biznesowego.

Kancelaria dba o moje bezpieczeństwo i korzyści związane z zarządzaniem nieruchomościami. Realizuje zadania związane z bieżącym doradztwem prawnym, m.in. przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów zawieranych przez wspólnoty, windykacja należności czynszowych, prowadzenie rozmów oraz sporów sądowych dotyczących wad w budynkach oraz innych nienależycie wykonanych usług, prowadzenie spraw o eksmisję, a także prowadzanie spraw komorniczych. (…) Ta Kancelaria i jej Prawnicy nigdy mnie nie zawiedli, nigdy!

Bożena Kulik-Michnowska

Wiccaner Sp. z o.o. Sp. K.

Jako zaufani doradcy naszych Klientów pomagamy w sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości oraz prowadzeniem procesu budowlanego. Pomoc prawna  wspólnotom mieszkaniowy, zarządcom oraz indywidualnym właścicielom nieruchomości i lokali sprawia, że mamy duże praktyczne doświadczenie w tym zakresie.

Zapewniany naszym Klientom bezpieczeństwo poprzez przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości. Dbamy  o ich najlepsze interesy, sprawdzamy, czy tytuły prawne właścicieli bądź użytkowników wieczystych nie budzą wątpliwości, czy majątek nie jest obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich i czy nie ma groźby zgłoszenia roszczeń reprywatyzacyjnych.

Opracowujemy formy transakcji mających za przedmiot nieruchomości, uwzględniając zarówno ich aspekty finansowe, jak i podatkowe. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach, przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów. Pomagamy w trakcie postępowań administracyjnych (dotyczących m. in. zezwoleń dla cudzoziemców, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz w postępowaniach o wpisy w księgach wieczystych.

Zajmujemy się również obsługą procesu budowlanego – tworzeniem ram prawnych finansowania inwestycji, przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do otrzymania zezwoleń budowlanych oraz kontraktów z wykonawcami robót.

Doradzamy również w kwestiach związanych z użytkowaniem nieruchomości i ich zarządzaniem. Pomagamy w sprawach dotyczących pożyczek, kredytów i innych zobowiązań zabezpieczanych na nieruchomościach oraz doradztwem w zakresie przekazania nieruchomości do używania osobom trzecim (najem, dzierżawa, użyczenie itd.). Prowadzimy też sprawy związane z obsługą funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

Ponadto reprezentujemy strony w sporach (w tym sądowych i arbitrażowych) dotyczących praw na nieruchomościach.

Obsługa fundacji i stowarzyszeń

Fundacja ocenia współpracę z Kancelarią Rachelski i Wspólnicy za wysoce satysfakcjonującą. Polecamy Kancelarię jako partnera kompetentnego i profesjonalnego, świadczącego usługi na wysokim poziomie.

Jerzy Owsiak

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Specjalizujemy się w pomocy prawnej osobom i firmom tworzącym bądź prowadzącym fundacje i stowarzyszenia. Posiadamy bogate doświadczenie, ponieważ od lat obsługujemy tego typu podmioty, wspieramy Centrum Pro Bono, a od 2012 roku obsługujemy Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pomagamy przy opracowywaniu bądź zmianie statutów i regulaminów, rejestracji fundacji i stowarzyszeń w KRS oraz świadczymy doradztwo w zakresie innych bieżących spraw.

Działamy kompleksowo. Podpowiadamy, jak skutecznie dopełnić wymaganych formalności lub załatwimy je w imieniu naszych Klientów. Przygotowujemy pełne zestawy niezbędnych dokumentów, wypełniamy stosowne wnioski i dostarczymy je do odpowiednich urzędów.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Wykazując się głębokim zrozumieniem potrzeb, celów i stojących przed spółką wyzwań, kancelaria zaopiniowała i przeprowadziła przekształcenie spółki. Imponująca wiedza i doświadczenie kancelarii sprawiły, że wszelkie otrzymane od niej materiały i analizy stanowiły dla mnie cenne źródło informacji. Szczególnie zaskoczyła mnie szybkość z jaką kancelaria reagowała na zgłaszane jej problemy, tym bardziej że wiele z nich nie należało do standardowych. Na podstawie własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że Kancelaria Rachelski i Wspólnicy jest ekspertem nie tylko w zakresie przekształceń, ale świadczy skuteczna pomoc również zakresie windykacji sadowej i spraw komorniczych.

Barbara Bajorek

Prezes Badesta Sp. z o.o. Sp. k.

Doradzamy w sprawach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i likwidacją przedsiębiorstw zapewniając rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo oraz poprawiają efektywność prowadzenia działalności gospodarczej.  Doświadczenie we wskazywaniu Klientom właściwych rozwiązań przy realizacji transakcji zbycia udziałów bądź akcji, pozwala osiągać zamierzone efekty.

Pomagamy przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, która zagraża ich dalszemu funkcjonowaniu. Angażujemy się we wszelkie podejmowane przez właścicieli i zarządy firm działania naprawcze. Pomagamy w odzyskiwaniu rentowności przedsiębiorstw, m.in. poprzez renegocjowanie w imieniu naszych  Klientów warunków spłat zobowiązań lub pomagamy w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania.

Doradzamy przy łączeniach, podziałach i przekształceniach. Opiniujemy prawne aspekty reorganizacji spółek. Sporządzamy dokumenty rejestracyjne i pomagamy przy dokonywaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Nadzorujemy postępowania likwidacyjne spółek i innych podmiotów prawa. W imieniu Klientów prowadzimy postępowania upadłościowe, układowe i naprawcze.

Finansowanie projektów

Pomagamy przedsiębiorcom w trakcie opracowywania projektów inwestycji oraz doradzamy w kwestiach związanych z pozyskaniem zewnętrznego finansowania.

Doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przy opracowywaniu i negocjowaniu umów sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu nieruchomości pozwala osiągać korzyści. Przygotowujemy umowy projektowe i umowy o roboty budowlane oraz oferujemy reprezentację w toku postępowań administracyjnych związanych z procesem budowlanym.

Zajmujemy się również obsługą prawną zamówień publicznych oraz projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nowe technologie

Dynamiczny rozwój sektora nowych technologii sprawia, że kluczowe znaczenie dla rozwoju własnej działalności zyskują kwestie korzystania z własności intelektualnej, a w szczególności ochrony praw autorskich.

Realizacja projektów IT wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej, ale również znajomości przepisów prawa i mechanizmów praktycznego ich wykorzystywania. Jesteśmy zaufanymi doradcami, którzy pomogą ci właściwie zabezpieczyć twoje pomysły i przygotują  rozwiązania prawne, które sprostają twej kreatywności, ponieważ rozumiemy świat nowoczesnego biznesu i odpowiadamy na jego potrzeby.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, świadczymy usługi doradztwa prawnego przy realizacji projektów opartych o zastosowanie nowych technologii (outsourcing, transfer technologii, wdrażaniem systemów IT, itp.) Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z eksploatacją utworów objętych ochroną prawno-autorską, nieuczciwą konkurencją w sieci oraz bezprawnym wykorzystywaniem domen internetowych.

Wielu naszych klientów aktywnie działa w branży e-commerce. Wskazujemy im, w jaki sposób prawidłowo świadczyć usługi przez internet i jak zgodnie z prawem realizować obowiązki sprzedawców wobec konsumentów.

Ochrona konkurencji

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z praktykami ograniczającymi konkurencję, w tym: nadużywaniem pozycji dominującej, antykonkurencyjnymi porozumieniami przedsiębiorców,  oraz naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów.

Analizujemy działania prawne pod kątem ich zgodności z przepisami prawa (m.in. legalność zawieranych umów). Szkolimy pracowników naszych Klientów, aby zapewnić im bezpieczeństwo działania i ustrzec przed grożącymi sankcjami w przypadku naruszeń prawa.

Doradzamy w fuzjach i przejęciach, zajmujemy się uzyskiwaniem zezwoleń i przygotowywaniem wniosków kierowanych do Prezesa UOKiK. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Własność intelektualna oraz ochrona dóbr osobistych

Kancelaria Rachelski i Wspólnicy reprezentowała firmę Indigo Images Sp. z o.o.  w negocjacjach o odszkodowanie za naruszenie praw autorskich, polegające na bezprawnym wykorzystaniu materiałów fotograficznych (…). Z pełnym przekonaniem mogę polecić Kancelarię, jako wiarygodnego partnera i doradcę, którego cechuje nie tylko wysoki merytoryczny poziom usług, ale również pełne zaangażowanie i doskonałe zrozumienie potrzeb klient.

Andrzej Podsiad

Prezes Indigo Images Sp. z o.o.

Doradzamy Klientom w zakresie ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich, praw zależnych i praw pokrewnych. Przygotowujemy umowy związane z przenoszeniem oraz licencjonowaniem tychże praw. Określamy zakres dozwolonego korzystania z praw autorskich przez osoby trzecie oraz reprezentujemy interesy Klientów, których prawa autorskie zostały naruszone.

Doradzamy również, jak chronić dobra osobiste (nazwisko, wizerunek, cześć, prawo do prywatności) oraz wskazujemy, jak skutecznie podnieść wartość tych dóbr w obrocie gospodarczym.

Energetyka i infrastruktura

Energetyka, a w szczególności energetyka odnawialna, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Wiedza i kompetencje pozwalają nam wzmacniać przewagę konkurencyjną naszych Klientów na tym niezwykle zmiennym rynku. Działalność przedsiębiorstw energetycznych wymaga biegłej znajomości prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych i prawa antymonopolowego. Nie bez znaczenia jest też umiejętność stworzenia szerszego kontekstu w oparciu o regulacje prawa europejskiego.

 

Zamówienia publiczne

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych zarówno zamawiającym, jak i oferentom. Doradzamy w kwestiach procedur przetargowych, przygotowujemy dokumentację postępowania oraz analizy i opinie prawne. Pomagamy przygotować tekst odwołania bądź skargi oraz reprezentujemy również podmioty przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Regulacje europejskie

Do obowiązków kancelarii należy opiniowanie pod względem formalnym umów zawieranych w ramach realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej, porady prawne przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych oraz w zakresie zamówień publicznych. (…)

Dotychczasowa współpraca z Kancelarią Rachelski i Wspólnicy potwierdza wysoką jakość świadczonych usług, umiejętność podejmowania szybkich dziamań i efektywność w realizowaniu wyznaczonych celów.

 

Piotr Gołos

Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych

Instytut Badawczy Leśnictwa

 

Specyfika działalności na coraz bardziej zglobalizowanym rynku  wymusza na przedsiębiorcach znajomość prawa europejskiego. Niezależnie od branży, pomagamy naszym Klientom odnaleźć się w gąszczu europejskich przepisów poprzez ich szczegółową interpretację oraz  wskazanie relacji z prawem polskim.

Świadczymy również usługi prawne przy projektach finansowanych ze środków unijnych.  Doradzamy w kwestiach związanych z przygotowywaniem umów zawieranych z instytucjami przyznającymi dotacje oraz bankami kredytującymi projekty inwestycyjne.  Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach odwoławczych od wyników przetargów.