Fuzje i przejęcia

W ramach wspólnych projektów, w obszarze fuzji i przejęć, zakres zadań Kancelarii obejmował między innymi zidentyfikowanie ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji prawnej, wsparcie procesu negocjacyjnego oraz doradztwo w kwestii finansowania transakcji. (…) Kancelaria dysponuje wykwalifikowanym zespołem radców prawnych wykazujących duże zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie formułowanych opinii i wniosków.

 

Piotr Samojlik

Prezes VCP Polska Sp. z o.o.

Wielokrotnie doradzaliśmy naszym Klientom przy transakcjach polegających na  przenoszeniu udziałów (akcji) spółek, sprzedaży przedsiębiorstw, łączeniu lub dzieleniu spółek oraz przejęciu spółek zarówno na rynku  publicznym, jak i prywatnym.

Kompleksowe działania Kancelarii wpływają na podnoszenie możliwości biznesowych naszych Klientów. Począwszy od profesjonalnej analizy spółki (due diligence) w celu zidentyfikowania ryzyka prawnego związanego z daną transakcją, poprzez przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentowanie Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi urzędami.

Wiemy jak zabezpieczyć interesy stron w umowach i na co należny zwrócić szczególną uwagę. Wykorzystujemy sprawdzone i bezpieczne rozwiązania. Przy przeprowadzeniu transakcji korzystamy często z bogatej wiedzy naszych prawników z innych dziedzin prawa, na przykład w zakresie prawa własności intelektualnej, finansów i bankowości, prawa energetycznego czy nieruchomości.

Podziel się: